INR

Om man vill förstå hur ekonomi och världsekonomi fungerar så måste det nog sägas vara A och O att inte enbart vara insatt i vad den svenska kronan är och hur denna fungera. Det gäller att även sätta sig in i hur andra valutor fungerar och vad dessa är för någonting. Därför kommer vi här att gå igenom INR.

Så till att börja med, vad är då INR för någonting? The Indian Rupee är den officiella valutan i Indien som således har valuta koden eller förkortningen INR, på samma sätt som den svenska kronans valuta kod är SEK. Central banken i Indien heter Reserve Bank of India och INR styrs av marknaden som bestämmer hur växelkursen kommer att se ut det betyder att faktorer som handel, investeringar och oljepriser kan påverka hur växelkursen ser ut. Den mest populära växlingen är att växla mellan INR och amerikanska dollar.

I motsats till hur det generellt sätt ser ut i Sverige, så är den indiska ekonomin väldigt baserad på kontanter. Det gör att en hel den förfalskad valuta lätt börjar cirkulera runt i omlopp. För att förhindra den typen av bedrägeri så har Indiens central bank, Reserve Bank arbetat hårt under de senaste åren för att uppdatera sedlarna med nya säkerhetsfunktioner, för att det ska bli svårare att förfalska rupier. Det är oftast det höga valörerna på sedlar som förfalskas.

Förstå INR

Den indiska rupier har fått sitt namn ifrån det silvermynt som kallas rupiya, och först kom på 1500-talet. Som i all valuta är det viktig med hur sedlar och mynt fungerar, och kanske ännu med vad gäller INR eftersom det är just kontanter som flest använder när dem handlar med INR.

Mynt och sedlar

Mynten ger ut i flera olika valörer, vilket är 50 paise, en rupier, två rupier, fem rupier eller tio ruper. En paise är lika mycket som en på hundra av en rupier, så mynt på 50 paise brukar kallas för småmynt medan alla andra mynt värda mer kallas just för rupiermynt. Sedlar ges å sin sida ut i många olika valörer. Dessa uppdateras väldigt ofta med nya mönster och illustrationer. På sedlarna finns också anteckningar på olika teman som berättar någon anekdot från Indien.

Att tänka särskilt på

Under årens lopp så har rupier blivit föremål för många kapitalkontroller och konvertibilitetsrestriktioner. Det finns flera exempel på detta men ett är att det är olagligt för utländska medborgare att varken importera eller exportera rupier. Och även för indiska medborgare finns det stora begränsningar och dem får enbart importera eller exportera en viss och väldigt begränsad mängd med rupier.

Den så kallade bytesbalansen har inga valutaomräkningsrestriktioner och består av all nettohandel med varor. Kapitalbalansen är den som mäter valuta reserver och handelsflöden. Här skärper den indiska regeringen till och från taket för att hålla en jämnbalans. Men har under den senaste tiden lättat restriktioner vad gäller kapitalkontot för investeringar från utländska flöden. Detta för att öka värdet på valutan så att valutakursen inte enbart ska peka neråt. Därmed kan utländska institutionella investerar såväl som lokala företagare ta in och ut pengar ur landet men måste först kolla att det förhåller sig till de nuvarande restriktionerna som Reserve Bank of India har.

Rupier i modern tid

Precis som alla valutor så skiftar värdet på rupier konstant. Under 1800-talet så ökade mängden silver som producerades enormt vilket ledde till att värdet på silver gick ner väldigt snabbt, detta ledde i sin tur till att rupiens värde gick brant nedåt. Under åren 1927 till 1946 så var ruipens värde knutet till det brittiska pundet. Där efter blev rupien knuten till den amerikanska dollarn ända fram till 1975.

Men för närvarande så flyter rupien på valutaväxlingskursen, med Reserve Bank of India som aktivt handlar med valutan för att försöka kontrollera och administrera värdet på valutan. Men det finns som sagt flera olika faktorer som påverkar rupiers växelkurs, så som redan nämnda investeringsflöden, handelsflöden och oljan. Eftersom Indien importerar olja kan en ökning av oljepriset orsaka inflation och tvinga Reserve Bank of India att ingripa för att stödja själva ekonomin.

Sammanfattning

Så sammanfattningsvis är INR en valuta som tidigare varit styrd av både hur det brittiska pundet och den amerikanska dollarnas kurvor sett ut. Det är en också en valuta som är baserad på mynt och sedlar, en valuta som är väldigt fast vid kontanter. Det har gjort att det varit en del förfalskade sedlar i omlopp, vilket i sin tur lett till att sedlarna idag har flera säkerhetsfunktioner som dem inte tidigare hade.